BÜTÜN BUSHNELL MƏHSULLARINA PULSUZ göndərmə

Xammal

Hazırda fabrikdə kifayət qədər xammal var, hamısı tanınmış yerli istehsalçılardan. Hər bir xammal dəstəsi gəldikdən sonra şirkətimiz bütün materialı, sərtliyini, gərginliyini və ölçüsünü sınayacaqdır.
Mütəxəssis olduqdan sonra xammal anbarına qoyulacaqlar.

9fd425c32
8f3c310e2